header
Aktualności
Radni Inicjatywy Dla Zielonki proponują zmiany w transporcie miejskim PDF Drukuj Email

 
Informacja ze spotkania Zespołu do spraw współpracy z PKP PLK w sprawie modernizacji linii kolejowej E75 PDF Drukuj Email

2 marca br. w Urzędzie Miasta Zielonka odbyło się spotkanie przedstawicieli PKP PLK, firmy TORPOL z Zespołem do spraw współpracy z PKP PLK w sprawie modernizacji linii kolejowej E75. Tematy spotkania były następujące:

1. aktualność harmonogramu prowadzonych robót (z wiaduktem włącznie),

2. zapewnienie wysokiej jakości wykonywanych robót,

3. docelowa struktura i wyposażenie budowanych obiektów np. obecność toalet, kasy biletowej, wyposażenie poczekalni,

4. zakres remontu ulic wykorzystywanych do transportu materiałów budowlanych,

5. lokalizacja miejsc parkingowych przy obu dworcach,

6. zwiększenie ilości połączeń z Warszawą-Rembertów,

7. porozumienie w sprawie przejęcia w utrzymanie przejść podziemnych,

8. informacja o realizacji porozumienia w sprawie budowy skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu ulic Inżynierskiej i Leśnej.

Uzyskano od inwestora i wykonawcy następujące informacje:

Ad.1

Na obecnym etapie robót, planowany termin zakończenia i oddania inwestycji na linii kolejowej E75 realizowanych w Zielonce (31 maj 2017 r.) nie jest zagrożony. Nie przewiduje się również tymczasowego zamknięcia przejazdu kolejowego w Zielonce oraz przejazdu przy wiadukcie w ciągu drogi 634. Zamkniecie przejazdów tymczasowych  planowane jest po oddaniu do ruchu budowanych obiektów (tunelu w ul. Kolejowej, wiaduktu na torami w drodze 634).

Ad.2

Przewodniczący zespołu, Bogdan Krysiński, wymienił usterki, które stwierdził podczas oglądania dworców kolejowych w Zielonce. Były to przede wszystkim przeciekające dachy, skorodowane metalowe konstrukcje ławek, pękające i odrywające się elementy antypoślizgowe w dojściach do przejścia Zosinek.  Przedstawiciel firmy TORPOL powiedział, że obiekty w Zielonce są jeszcze w trakcie robót i nie są w pełni oddane do eksploatacji. Pewne prace wykonano w okresie niesprzyjającym dla realizacji inwestycji tylko dlatego, aby mieszkańcy mogli w lepszych warunkach korzystać z budowanych obiektów. Usterki zostaną usunięte do   terminu zakończenia robót.

TORPOL dokona przeglądu stanu technicznego przepustów w przechodzących przez rów Magenta. Ponadto zostaną uprzątnięte z zanieczyszczeń miejsca ograniczające swobodny przepływ wody.

Ad.3

Poczekalnia na dworcu w Zielonce nie będzie posiadała drzwi, a w środku nie będzie ławek. Jest to uzgodnione z konserwatorem zabytków. W przypadku potrzeby zamontowania drzwi w otworach w poczekalni, Urząd Miasto powinien wystąpić
z takim wnioskiem do konserwatora. Nie będzie kas na dworcach. Jest zabezpieczone miejsce do ich postawienia i została wykonana infrastruktura techniczna do podłączenia kas.

Kamery monitoringu zamontowane na dworcach są włączone w system monitoringu z centralą w Tłuszczu. Toalety nie są objęte realizowaną inwestycją. Jeśli władze miasta będą chciały ustawić toalety prze dworcu to zrobią to na swój koszt.

Istniejący przejazd tymczasowy zostanie trwale usunięty po oddaniu tunelu do eksploatacji. Jego obecność wstrzymuje zakończenie montażu toru kolejowego od strony ul. Słowackiego. Ponadto oddanie tego toru do użytku powinno zlikwidować hałas emitowany podczas przejazdu pociągu przez zwrotnicę zlokalizowaną w okolicy ul. Leśnej i ul. Kopernika.

Ad.4

W dniu 13 marca br. o godzinie 9:00 komisja firmy TORPOL dokona przeglądu ulic, którymi przebiegały ciągi transportowe dla inwestycji kolejowej prowadzonej w Zielonce (pismo w tej sprawie zostało wysłane do UM Zielonka). Odtworzenie stanu pierwotnego ulic leży po stronie TORPOLU.

Ad.5

Dopiero po zakończeniu inwestycji UM Zielonka może wystąpić do właściciela terenu leżącego w pasie drogowym linii E75 (jest to PKP), w celu podpisania umowy o dzierżawie terenu pod parkingi. Miejsca te wskaże właściciel terenu.

Ad.6

Ilość połączeń kolejowych zależy od przewoźników, którzy dzierżawią tory kolejowe. Przedstawiciel PKP PLK zaproponował skierowanie pism przez Urząd Miasta Zielonka w tej sprawie do ZTM oraz Kolei Mazowieckich.

Ad.7

Zakres przejęcia infrastruktury, która będzie podlegał utrzymaniu przez Urząd Miasta Zielonka jest obecnie negocjowany. PKP PLK planuje przekazać Miastu do utrzymania przejścia pod torami wraz z oświetleniem oraz windami (bez szybów windowych). Taka forma współpracy z gminami w zakresie sprzątania i konserwacji już jest realizowana w innych obiektach kolejowych. Ze względów logistycznych PKP PLK chce zostawić sobie tylko nadzór techniczny nad obiektami inżynieryjnymi stanowiącymi infrastrukturę dworców kolejowych (np. perony). Prawną i finansową możliwość przejęcia przez UM Zielonka obowiązków sprzątania przejść pod torami musi pod względem prawnym skontrolować Rejonowa Izba Obrachunkowa (RIO).

Ad.8 

PKP PLK musi wyłonić nowego wykonawcę w drodze przetargu w połowie roku, który będzie musiał wykonać tą inwestycję w systemie „zaprojektuj i zbuduj”. Ponadto wyłonionemu wykonawcy zostanie przekazana dotychczas wykonana dokumentacja w celu ewentualnego wykorzystania części rozwiązań technicznych. PKP PLK ma zarezerwowane środki finansowe na realizację przedmiotowej inwestycji.

 

Bogdan Krysiński – przewodniczący Zespołu do spraw współpracy z PKP PLK w

                                sprawie modernizacji linii kolejowej E75

 
Nadal działamy przeciw kompostowni odpadów PDF Drukuj Email

 
Wojewoda Mazowiecki unieważnił Plan Gospodarki Odpadami PDF Drukuj Email

Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera stwierdził nieważność uchwały Nr 209/16 Sejmiku

Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki

odpadami dla województwa mazowieckiego 2022 wraz z załącznikami i uchwały Nr 210/16

Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grrudnia 2016 r. w sprawie wykonania Planu

gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2022.

Oznacza to, że kwestia kompostowni warszawskiego MPO w Zielonce nie jest jeszcze przesądzona

BRAWO PANIE WOJEWODO!!!!

Dorota Bienias

 
Inwestycja PWIK budzi wątpliwości Radnych Dla Zielonki PDF Drukuj Email

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 105