header
Aktualności
Apel mieszkańców Zielonki w sprawie drzwi i ogrzewania w wiacie kolejowej PDF Drukuj Email

Mamy kilkaset podpisów, ale zbieramy je dalej do niedzieli. W sobotę będziemy na terenie targowiska

i stacji kolejowej.

Apel można też poprzeć w sieci:

http://www.petycje.pl/petycja/12489/apel_mieszkancow_zielonki_o_wykonanie_w_budynku_wiaty_kolejowej_drzwi_i_ogrzewania..html

Zachęcamy do włączenia się - to nasza wspólna sprawa!

 

Zielonka, 15 maja 2017 r.

Pan
Ireneusz Merchel

Prezes Zarządu
PKP PLK S.A.
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

Apel mieszkańców Zielonki

Szanowny Panie Prezesie,
Dobiega końca modernizacja linii kolejowej E75 Rail Baltica Warszawa – Białystok.

Dzięki niej możliwe będzie zwiększenie ruchu towarowego, pasażerskiego oraz prędkości przejazdu pociągów. 
Dla nas, mieszkańców miasta najważniejszy jest jednak dojazd do pracy do Warszawy i w kierunku Wołomina.

Zbudowana przy okazji modernizacji wiata przystankowa w Zielonce nie posiada kasy, drzwi i praktycznie nie

chroni przed zimnem i wiatrem. Stary przystanek kolejowy, choć wyeksploatowany - miał kasę, drzwi i ogrzewanie,

co pomagało podróżującym, szczególnie zimą.

Wykonawca inwestycji – Torpol SA w ramach obecnego zamówienia nie posiada powyższych elementów do wykonania,

natomiast udzielił nam informacji, że wykonał instalację umożliwiającą montaż kasy kolejowej. 
Dlatego też zwracamy się Pana z apelem i ogromną prośba o wykonanie w budynku wiaty kolejowej drzwi i ogrzewania. 
Zdajemy sobie sprawę z konieczności wykonania dodatkowych prac projektowych, uzgodnień technicznych oraz

robót budowlanych, jednak pozostajemy z nadzieją, że Pana działania spowodują, iż w zimie będziemy mogli

korzystać z przyjaznej podróżującym wiaty przystankowej. 

Apel popieramy podpisami mieszkańców naszego miasta.

Z wyrazami szacunku,
Dorota Bienias

Dalej lista popierających mieszkańców 

 

 

 

 
Panie Burmistrzu Grzegorzu Dudzik czyje interesy reprezentuje Pan w kwestii śmietniska w Zielonce, na granicy Michałowa? PDF Drukuj Email

25 kwietnia 2017 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze wydało postanowienie (skan załączam), w którym uchyliło Pana postanowienie z 12 maja 2016 r. odmawiające Stowarzyszeniu Obrońców Naturalnych Dóbr Mazowsza Zielony Wiąz udziału w postępowaniu, którego efektem było wydanie wadliwej decyzji środowiskowej dla składowiska śmieci w Zielonce – na granicy Michałowa. 

 Stowarzyszenie żądało wznowienia postępowania i rozpatrzenia okoliczności, które zostały w nim pominięte.
Chciało przedstawić nowe dowody, których nie uwzględnił Pan w "słynnej" decyzji środowiskowej z 2011 roku. 
 Chodzi głównie o brak drogi dojazdowej o odpowiednich parametrach dla wożenia warszawskich śmieci do Zielonki i niezgodność inwestycji z mpzp.

Miał Pan możliwość pokazania, że działa Pan w naszym interesie. Tymczasem dalej działa Pan w interesie warszawskiego MPO i nie reprezentuje interesu mieszkańców naszego miasta oraz strony społecznej broniącej tamtych terenów przed uczynieniem z nich tak wielkiego warszawskiego śmietnika.
Co więcej warszawskie MPO wystąpiło do Burmistrza Halinowa (jako, że część drogi dojazdowej do śmietniska jest na szczęście na terenie Halinowa) o wyznaczenie drogi, którą mogliby śmieci wozić. Oczywiście Burmistrz Halinowa – wielki przeciwnik tej inwestycji - odmówił.

MPO, w trosce o swój biznes, zaprosiło 31 marca tego roku do złożenia ofert na "Opracowanie i analiza Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zielonka na potrzeby MPO" http://www.mpo.com.pl/zamowienia-po…/zamwieniepodprogowe/611

Zapewne uczyniło to w odpowiedzi na uchwałę naszej Rady o ocenie aktualności obecnie obowiązujacego mpzp na tym terenie. 
Jak Pan myśli, co będzie w tym studium i komu ma ono służyć, jeśli płaci za nie MPO, a potem przekaże je zapewne naszym planistom z gminy?
Pytam Pana zatem, dlaczego mówił Pan ostatnio, że jest przeciwny inwestycji w śmietnisko, a wydaje Pan decyzje sprzeczne z tym co Pan mówi?
Dorota Bienias

 
Będziemy musieli wytrzymać bez przejazdu tymczasowego przez blisko 2 tygodnie, ale koniec robót bliski. PDF Drukuj Email

W poniedziałek 8 maja było spotkanie Zespołu ds. modernizacji linii kolejowej E75.

Najważniejsze informacje są takie:
1. Przejazd tymczasowy będzie zamknięty od 15 maja dla ruchu kołowego. Piesi będą mogli przechodzić. 
2. W czasie zamknięcia przejazdu będą budowane rozjazdy, sieć trakcyjna i nastąpi montaż ekranów.
3. Radni zgodzili się na zamknięcie pod warunkiem, który zaproponował radny Tomasz Wołujewicz - że wcześniej tunel kolejowy powinien być zgłoszony do użytkowania.
4. Termin oddania tunelu jest szacowany na 26 maja.
5. Tak więc urząd zielonkowski ma prawie 3 tygodnie aby wyprodukować bannery dziękczynne dla Burmistrza Dudzika za tak piękną inwestycję niemiejską, jaką jest tunel PKP w Zielonce. 
Namiastkę bannerowej i inwestycyjnej autopromocji Burmistrza mieliśmy przy połowicznym otwarciu przejścia podziemnego w Dębinkach ;)))

 
Nowy plan inwestycyjny PWiK na lata 2017-2020 zawiera błędy PDF Drukuj Email

Jutro radni będą decydować, czy zatwierdzą „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o. na lata 2017-2020”. 

Po akcji z budynkiem gospodarczo-garażowego z częścią socjalną (przysłowiowy "garaż za milion") celowe było przyjrzenie się wydatkom inwestycyjnym na kolejne lata.
Co jest nie tak: 
1. kontynuowany jest bałagan w odniesieniu do lat obowiązywania planu: poprzedni plan obejmuje lata 2014-2017 – kolejny powinien zaczynać się od 2018 roku. Mamy propozycję planu na 2017-2020. Piszę o tym dlatego, że w poprzednich latach dochodziło do aktualizacji planów, które nie istniały (np. uchwałą z 26 września 2013 r. przyjęto aktualizację planu, którego nigdy nie przyjęto pierwotnie – na lata 2013-2016); 
 2. Ale jeśli już plan zaczyna się od roku 2017 – dlaczego nie ma w nim zakupu 3000 liczników wody na kwotę 560 tys. netto rozłożoną na kolejne lata - zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem? 
3. Do kosztów rozwoju urządzeń wodociągowych zaliczono 28% „budynku gospodarczo-garażowego z częścią socjalną” (150 tys. zł), a do kosztów kanalizacji pozostałą część – 385 tys. netto. Na jakiej podstawie stwierdzono, że takie części budynku będą w kosztach naszych rachunków za wodę i kanalizację? Dlaczego żadnej części budynku nie rozlicza się w deszczówce? Błędna jest też nazwa budynku w planie inwestycji. Chyba, że chodzi o jakąś nową „budowę zaplecza technicznego”... 
4. W opisie źródeł finansowania piszę się „środki zewnętrzne”. Ta charakterystyka niewiele mówi radnym. Czy to jest dotacja, czy kredyt albo pożyczka?
5. Zadanie „regulacja stanu prawnego sieci” pojawiające się zarówno w inwestycjach wodociągowych jak i kanalizacji sanitarnej i deszczówce. Wynosi łącznie 910 tys. zł – kwota spora, ale o co tu chodzi? Czy to koszty wykupu gruntów, czy zmiany granic nieruchomości? Czy wydatki na uregulowanie stanu w księgach wieczystych – jeśli tak – to dlaczego są to koszty aż tak wysokie? Czy może są to zupełnie inne wydatki miejskie, które przerzucono do spółki, albo które ponosi się aby obniżyć dywidendę ze spółki do miasta?
6. Suma kwot w „zadaniach związanych z urządzeniami kanalizacji deszczowej”- pozycja 20 - jest błędna.

Okazuje się, że plan z jednej strony zawiera błędy, a z drugiej – nie ma wymaganych elementów. Te wszystkie kwestie mają wpływ na ceny za wodę i ścieki. To wszystko też świadczy o słabej kontroli sprawowanej przez reprezentanta właściciela spółki – Burmistrza. Może jednak warto nad planem jeszcze popracować? 

Dorota Bienias

 
Pismo radnego w sprawie ruchu na ul. Wojska Polskiego PDF Drukuj Email

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 107